ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

Το βιβλίο «Λειτουργία Αεριοστρόβιλων και Παραγωγή Ενέργειας – Προώθηση (ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ)», αποτελεί φυσική συνέχεια του ομότιτλου βιβλίου της θεωρίας. Η δομή του, οι έννοιες και οι σχέσεις που χρησιμοποιούνται σ’ αυτό παρουσιάζονται και επεξηγούνται στο βιβλίο της θεωρίας.

 

Σκοπός του βιβλίου «ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ», είναι κατ’ αρχήν να βοηθήσει τον αναγνώστη – φοιτητή να κατανοήσει το πνεύμα αλλά και την ουσία της αντίστοιχης θεωρίας και κατά δεύτερον να δώσει λύσεις θεμάτων και ασκήσεων που έχουν να κάνουν με την λειτουργία των αεριοστρόβιλων και την παραγωγή ενέργειας και την προώθηση γενικότερα.

 

Όλες οι ασκήσεις είναι αναλυτικά λυμένες με απλό και κατανοητό τρόπο. Είναι μεταβλητής δυσκολίας και έχουν επιλεχθεί ώστε να καλύπτουν όλη την ύλη του βιβλίου της θεωρίας. Πολλές από αυτές μάλιστα, είναι μοναδικές στην ελληνική βιβλιογραφία, ενώ σπανίζουν ακόμα και στην ξένη.