Μετάδοση θερμότητας, μεταφορά μάζας και συσκευές διεργασιών (Θεωρία, μεθοδολογία και λυμένες ασκήσεις)

Αριθμός Σελίδων:
Εξώφυλλο:
Διαστάσεις:


ISBN:


- Πρόλογος


- Περιεχόμενα